Dotazník COVID19 - nutné vyplnit pro nástup do tábora!!!

Jméno dítěte: *
Příjmení ditěte: *
E-mail: *
Termín tábora *
1.běh
2.běh
Zdravotní pojišťovna dítěte: *
Rodné číslo: *
Datum narození dítěte: *   

Mé dítě bude mít vlastní PCR test: *Ano Ne

Mé dítě bude mít vlastní antigenní test: *Ano Ne

Po 7 dnech 1. behu souhlasím s přetestováním svého dítěte odbornou firmou (zdarma), pokud jedete na 2.běh vyplňte (NE) *Ano Ne

Chci využít možnost testování svého dítěte antigenním testem (odbornou firmou) při nástupu do tábora (zdarma): *Ano Ne

Mám lékařské osvědčení o prodělaném covidu (max 180 dnů): *Ano Ne

Pozor neplatí!!!!

 

Dle nařízení vlády - COVID19 - od 9.7. 2021 vstup do tábora není možný - s očkováním první dávky + 22 dnů!!!


Souhlas *

Tento dotazník pošlete nejdéle do 24.6.2021.